Työnantajalle

Henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokraus CLJ Services OÜ:ltä on helppo, nopea ja säästeliäs tapa löytää luotettava ammattilaistyöntekijä.

Meidän vuokratyöntekijämme ovat CLJ Services OÜ:n palkalla, mutta asiakkaan johdettavissa ja alaisia. Vuokrapalvelun käyttö on asiakkaalle mukavaa, koska tarpeen vaatiessa voidaan työntekijä vaihtaa nopeasti ja ilman suuria lisäkuluja, jos käy ilmi, ettei hän ole sopiva. Asiakas maksaa esittämämme laskun mukaan vain todellisista työtunneista. Palkat, sairauspäivärahat, lähetyskulut ja muut työntekijään liittyvät kulut jäävät meidän kannettaviksemme.

CLJ Services OÜ noudattaa toiminnassaan kaikkia Viron, Suomen ja EU:n työlakeja. Teemme tiheää yhteistyötä Suomen ja Viron eri toimialojen ammattiyhdistysten kanssa ja työntekijöidemme palkka vastaa lähetysmaan ammattiyhdistysten vahvistamia rajamääriä.

Asiakas arvostaa vuokrapalvelussa seuraavaa:

  • Vuokrahenkilöstön korkea motivaatio
  • Yhteistyön luotettavuus ja varmuus
  • Vuokrahenkilöstön ammattimaisuus
  • Palvelun nopeus ja helppous
  • Taloudellinen voitto
  • Takuu

Haluan löytää työntekijän

Asiakkaan tiedot

Tiedot tarjotusta työstä