TÖÖANDJALE

Tööjõu rentimine

Tööjõu rentimine CLJ Services OÜ-lt on lihtne, kiire ja säästlik viis professionaalse ja usaldusväärse töötaja leidmiseks.

Meie renditöötaja on CLJ Services OÜ palgal, kuid allub kliendi juhtimisele ja kontrollile. Renditeenuse kasutamine on kliendile mugav, kuna töötaja mittesobivuse korral saab teda kiiresti ja liigsete kuludeta asendada sobivama inimesega. Klient maksab meie poolt esitatud arve alusel vaid reaalselt töötatud tundide eest. Palgad, haigushüvitised, lähetuskulud jm töötajatega seotud kulutused jäävad meie kanda.

CLJ Services OÜ järgib oma tegevuses kõiki Eesti, Soome ja Euroopa Liidu tööalaseid õigusakte. Teeme tihedat koostööd Soome ja Eesti erinevate tegevusalade ametiühingutega ja meie töötajate palgad vastavad lähetusmaa ametiühingute kinnitatud piirmääradele.

Klient hindab renditeenuse juures järgnevat:

  • renditöötajate kõrge motivatsioon
  • koostöö usaldusväärsus ja kindlus
  • renditöötajate professionaalsus
  • teenuse kiirus ja lihtsus
  • majanduslik kasu
  • garantii

Soovin leida töötajat

Tellija andmed

Pakutava töö andmed